پروفایل کاربری
نام: داریوش
نام خانوادگی: بیگدلی تبار
عضویت از ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ - ۰۴:۰۳
موقعیت:
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
بدون فعالیت پیمانکاری
فعالیت های کارفرمایی
1 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
امتیاز کارفرمایان: 10/ 8.6
اشتراک این پروفایل
فعالیت های کارفرمایی
کارفرمای پروژه ترجمه مقاله راجبه MEMS
داریوش بیگدلی تبار ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - ۱۵:۴۲ مبلغ پروژه 55000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
9.3 از 10
مایل به کار مجدد
9.4 از 10
خوش قولی
9.3 از 10
کیفیت
9.1 از 10
پیمانکار
امیر کریمی ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - ۱۵:۴۲
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ارتباط با پیمانکار
8.7 از 10
خوش حسابی
6.9 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
9 از 10
تمایل به کار مجدد
10 از 10