پروفایل کاربری
نام: amir
نام خانوادگی: taheri
عضویت از ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ - ۰۴:۰۳
موقعیت:
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
فعالیت های پیمانکاری
2 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
10/ 7.9 امتیاز کارفرمایان
فعالیت های کارفرمایی
4 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
امتیاز کارفرمایان: 10/ 7
اشتراک این پروفایل
فعالیت های پیمانکاری
حسین بهرامی ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ - ۱۹:۱۱ مبلغ پروژه 60000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

پیمانکار
amir taheri ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ - ۱۹:۱۱
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ممنونم که بهم اعتماد کردین \nایشاا.. در پروژه های بعدی هم بتونیم با هم همکاری داشته باشیم \nبازم ممنونم از کانکتا

ارتباط با پیمانکار
7.8 از 10
خوش حسابی
9.3 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
8.9 از 10
تمایل به کار مجدد
10 از 10
کارفرمای پروژه ترجمه انگلیسی به فارسی
حسین بهرامی ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ - ۱۹:۰۴ مبلغ پروژه 35000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

در مجموع راضی کننده بود \nسایت جالبی بود ممنون از مدیریت سایت

ارتباط با کارفرما
7.9 از 10
مایل به کار مجدد
7.9 از 10
خوش قولی
8 از 10
کیفیت
7.8 از 10
پیمانکار
amir taheri ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ - ۱۹:۰۴
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ارتباط با پیمانکار
8.9 از 10
خوش حسابی
8.9 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
8.9 از 10
تمایل به کار مجدد
9.2 از 10
فعالیت های کارفرمایی
کارفرمای پروژه ترجمه فوری صغحات عمومی
amir taheri ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - ۱۴:۱۷ مبلغ پروژه 40000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

همچنین\nمنم خوشحال شدم از آشنایی با شما\nموفق باشین\n

ارتباط با کارفرما
7.9 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
10 از 10
کیفیت
8.9 از 10
پیمانکار
ساسان خیری ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - ۱۴:۱۷
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ممنون \nخوشحال شدم از همکاری با شما\n

ارتباط با پیمانکار
8 از 10
خوش حسابی
7.9 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
8.9 از 10
تمایل به کار مجدد
10 از 10
amir taheri ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - ۱۵:۲۶ مبلغ پروژه 60000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

با تشکر از زحمتی که کشیدین\nترجمه عالی بود \nمرسی از شما و سایت کانکتا

ارتباط با کارفرما
9.1 از 10
مایل به کار مجدد
9.7 از 10
خوش قولی
8.7 از 10
کیفیت
8.3 از 10
پیمانکار
پدرام اینانلو ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - ۱۵:۲۶
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ممنون که راضی بودین\nموفق باشین

ارتباط با پیمانکار
9 از 10
خوش حسابی
9.5 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
9.8 از 10
تمایل به کار مجدد
9.9 از 10
amir taheri ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - ۱۵:۲۸ مبلغ پروژه 70000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

عالی\nممنون

ارتباط با کارفرما
9.1 از 10
مایل به کار مجدد
8.9 از 10
خوش قولی
9.2 از 10
کیفیت
8.5 از 10
پیمانکار
پدرام اینانلو ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - ۱۵:۲۸
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ممنون که راضی بودین\\nموفق باشین

ارتباط با پیمانکار
5 از 10
خوش حسابی
5 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
5 از 10
تمایل به کار مجدد
5 از 10
amir taheri ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - ۱۵:۳۰ مبلغ پروژه 70000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

عالی\nممنون از زحماتتون

ارتباط با کارفرما
8.9 از 10
مایل به کار مجدد
9.1 از 10
خوش قولی
9.2 از 10
کیفیت
9.1 از 10
پیمانکار
پدرام اینانلو ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - ۱۵:۳۰
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ممنون که راضی بودین\\nموفق باشین

ارتباط با پیمانکار
5 از 10
خوش حسابی
5 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
5 از 10
تمایل به کار مجدد
5 از 10