پروفایل کاربری
نام: نازنین
نام خانوادگی: سرپاد
عضویت از ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ - ۰۴:۰۳
موقعیت:
ایران تهران تهران
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
بدون فعالیت پیمانکاری
فعالیت های کارفرمایی
3 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
امتیاز کارفرمایان: 10/ 9.9
اشتراک این پروفایل
فعالیت های کارفرمایی
نازنین سرپاد ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ - ۱۶:۴۷ مبلغ پروژه 20000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
10 از 10
کیفیت
10 از 10
پیمانکار
فاطمه مداح ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ - ۱۶:۴۷
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ارتباط با پیمانکار
10 از 10
خوش حسابی
10 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
10 از 10
تمایل به کار مجدد
10 از 10
نازنین سرپاد ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ - ۱۰:۵۴ مبلغ پروژه 20000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
10 از 10
کیفیت
10 از 10
پیمانکار
نسیم بهاری ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ - ۱۰:۵۴
نظر پیمانکار درباره کارفرما

از حسن اعتمادتون سپاسگزارم خانم سرپاد عزیز

ارتباط با پیمانکار
9.9 از 10
خوش حسابی
9.9 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
9.9 از 10
تمایل به کار مجدد
9.9 از 10
نازنین سرپاد ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ - ۱۰:۱۶ مبلغ پروژه 18000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
10 از 10
کیفیت
10 از 10
پیمانکار
فاطمه مداح ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ - ۱۰:۱۶
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ارتباط با پیمانکار
10 از 10
خوش حسابی
10 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
10 از 10
تمایل به کار مجدد
10 از 10