پروفایل کاربری
نام: شهاب
نام خانوادگی: تمثیلی
عضویت از ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ - ۰۴:۰۳
موقعیت:
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
فعالیت های پیمانکاری
2 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
10/ 6.3 امتیاز کارفرمایان
بدون فعالیت کارفرمایی
اشتراک این پروفایل
فعالیت های پیمانکاری
یاسین مقصودی ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۳۵ مبلغ پروژه 2200000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

سایتی کامل و بی نقص تحویل داد و از اون چیزی که مد نظرم بود هم بود بهتر شد.
اگر مقداری دیر تر از موعدی که گفته بودم ثبت اتمام کار زدم بخاطر این بود که مدتی سایت در حالت آزمایشی کار کرد و تغییراتی نیز در آن حاصل شد.
موفق باشید

ارتباط با کارفرما
6.5 از 10
مایل به کار مجدد
6.8 از 10
خوش قولی
6.6 از 10
کیفیت
7 از 10
پیمانکار
شهاب تمثیلی ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۳۵
نظر پیمانکار درباره کارفرما

زهرا فتوحی ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ - ۱۲:۱۲ مبلغ پروژه 370000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
6.5 از 10
مایل به کار مجدد
5.6 از 10
خوش قولی
6 از 10
کیفیت
5.5 از 10
پیمانکار
شهاب تمثیلی ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ - ۱۲:۱۲
نظر پیمانکار درباره کارفرما