پروفایل کاربری
نام: حسن
نام خانوادگی: همتی ترابی
عضویت از ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ - ۰۴:۰۳
موقعیت:
ایران تهران تهران
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
فعالیت های پیمانکاری
1 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
10/ 5.8 امتیاز کارفرمایان
بدون فعالیت کارفرمایی
اشتراک این پروفایل
فعالیت های پیمانکاری
ابوذر رقیب دوست ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ - ۱۷:۳۴ مبلغ پروژه 1410000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

خوش قولی
5.4 از 10
کیفیت
6.2 از 10
ارتباط با کارفرما
5.4 از 10
مایل به کار مجدد
6.4 از 10
پیمانکار
حسن همتی ترابی ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ - ۱۷:۳۴
نظر پیمانکار درباره کارفرما