پروفایل کاربری
نام: heydari
نام خانوادگی: elham
عضویت از ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ - ۰۴:۰۳
موقعیت:
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
بدون فعالیت پیمانکاری
فعالیت های کارفرمایی
10 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
امتیاز کارفرمایان: 10/ 9.2
اشتراک این پروفایل
فعالیت های کارفرمایی
heydari elham ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ - ۱۳:۳۹ مبلغ پروژه 500000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

بسیار عالی بود کارشون
واقعا لذت بردم
با نهایت سرعت و دقت کار رو انجام دادن. به سایر کارفرمان محترم ایشون رو حتما توصیه می کنم.
آرزوی موفقیت برای ایشان را دارم

ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
10 از 10
کیفیت
10 از 10
پیمانکار
سونا عقیلی ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ - ۱۳:۳۹
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ارتباط با پیمانکار
5 از 10
خوش حسابی
5 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
5 از 10
تمایل به کار مجدد
5 از 10
heydari elham ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ - ۱۶:۰۹ مبلغ پروژه 500000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
9.6 از 10
کیفیت
9.7 از 10
پیمانکار
زیبا باقری ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ - ۱۶:۰۹
نظر پیمانکار درباره کارفرما

heydari elham ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ - ۱۶:۰۵ مبلغ پروژه 500000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
9.9 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
9.6 از 10
کیفیت
9.6 از 10
پیمانکار
ملیکا نورمحمدی ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ - ۱۶:۰۵
نظر پیمانکار درباره کارفرما

heydari elham ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ - ۱۰:۰۹ مبلغ پروژه 500000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
9.9 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
9.6 از 10
کیفیت
9.5 از 10
پیمانکار
سید داود عسکری ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ - ۱۰:۰۹
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ارتباط با پیمانکار
10 از 10
خوش حسابی
9.9 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
9.5 از 10
تمایل به کار مجدد
10 از 10
heydari elham ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ - ۱۰:۰۱ مبلغ پروژه 500000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
10 از 10
کیفیت
10 از 10
پیمانکار
زینب حیدری ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ - ۱۰:۰۱
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ارتباط با پیمانکار
10 از 10
خوش حسابی
10 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
10 از 10
تمایل به کار مجدد
10 از 10