پروفایل کاربری
نام: nima
نام خانوادگی: falah
عضویت از ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ - ۰۴:۰۳
موقعیت:
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
بدون فعالیت پیمانکاری
فعالیت های کارفرمایی
6 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
امتیاز کارفرمایان: 10/ 9.6
اشتراک این پروفایل
فعالیت های کارفرمایی
کارفرمای پروژه تایپ
nima falah ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ - ۱۱:۲۲ مبلغ پروژه 10000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
9.1 از 10
مایل به کار مجدد
9.3 از 10
خوش قولی
9.2 از 10
کیفیت
9.2 از 10
پیمانکار
محمد سعید خادم الحسینی ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ - ۱۱:۲۲
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ارتباط با پیمانکار
9 از 10
خوش حسابی
9 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
8.9 از 10
تمایل به کار مجدد
9 از 10
کارفرمای پروژه مقالات کامپیوتری 10 صفحه
nima falah ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ - ۱۲:۲۷ مبلغ پروژه 90000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
10 از 10
کیفیت
10 از 10
پیمانکار
سپیده بیگدلی ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ - ۱۲:۲۷
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ارتباط با پیمانکار
10 از 10
خوش حسابی
10 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
10 از 10
تمایل به کار مجدد
10 از 10
nima falah ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ - ۱۰:۴۰ مبلغ پروژه 180500 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
10 از 10
کیفیت
10 از 10
پیمانکار
پری موسوی ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ - ۱۰:۴۰
نظر پیمانکار درباره کارفرما

کارفرمای پروژه ترجمه روان
nima falah ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ - ۱۲:۲۵ مبلغ پروژه 35000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
10 از 10
کیفیت
9.5 از 10
پیمانکار
نسیم بهاری ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ - ۱۲:۲۵
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ارتباط با پیمانکار
8 از 10
خوش حسابی
9.9 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
9.9 از 10
تمایل به کار مجدد
9.9 از 10
کارفرمای پروژه ترجمه فایل انگیزشی
nima falah ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ - ۱۶:۵۶ مبلغ پروژه 14000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
10 از 10
کیفیت
10 از 10
پیمانکار
mohammad moghaddam ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ - ۱۶:۵۶
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ارتباط با پیمانکار
10 از 10
خوش حسابی
10 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
10 از 10
تمایل به کار مجدد
10 از 10