پروفایل کاربری
نام: ملیکا
نام خانوادگی: نورمحمدی
عضویت از ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ - ۰۴:۰۳
موقعیت:
ایران تهران تهران
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
فعالیت های پیمانکاری
2 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
10/ 9.7 امتیاز کارفرمایان
بدون فعالیت کارفرمایی
اشتراک این پروفایل
فعالیت های پیمانکاری
heydari elham ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ - ۱۶:۰۵ مبلغ پروژه 500000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

خوش قولی
9.6 از 10
کیفیت
9.6 از 10
ارتباط با کارفرما
9.9 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
پیمانکار
ملیکا نورمحمدی ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ - ۱۶:۰۵
نظر پیمانکار درباره کارفرما

heydari elham ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ - ۱۶:۱۵ مبلغ پروژه 535000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

خوش قولی
9.6 از 10
کیفیت
9.7 از 10
ارتباط با کارفرما
9.6 از 10
مایل به کار مجدد
9.7 از 10
پیمانکار
ملیکا نورمحمدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ - ۱۶:۱۵
نظر پیمانکار درباره کارفرما