پروفایل کاربری
نام: رامین
نام خانوادگی: منتخبی
عضویت از ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ - ۰۴:۰۳
موقعیت:
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
بدون فعالیت پیمانکاری
فعالیت های کارفرمایی
2 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
امتیاز کارفرمایان: 10/ 9.9
اشتراک این پروفایل
فعالیت های کارفرمایی
رامین منتخبی ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ - ۱۱:۵۱ مبلغ پروژه 40000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
10 از 10
کیفیت
10 از 10
پیمانکار
پری موسوی ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ - ۱۱:۵۱
نظر پیمانکار درباره کارفرما

کارفرمای پروژه ترجمه ی روان
رامین منتخبی ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ - ۰۹:۲۶ مبلغ پروژه 15000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
9.9 از 10
کیفیت
10 از 10
پیمانکار
حسین میرزایی ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ - ۰۹:۲۶
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ارتباط با پیمانکار
9.7 از 10
خوش حسابی
10 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
10 از 10
تمایل به کار مجدد
10 از 10