پروفایل کاربری
نام: میثم
نام خانوادگی: ولوئیان
عضویت از ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ - ۰۴:۰۳
موقعیت:
ایران سمنان سمنان
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
بدون فعالیت پیمانکاری
فعالیت های کارفرمایی
2 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
امتیاز کارفرمایان: 10/ 0
اشتراک این پروفایل
سوابق تحصیلی
از ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ در سیبسبس
از ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ تا تاکنون در fffffffffff
از ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ تا ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ در ffffffffffff
از ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تا تاکنون در fffffffffffff
سوابق کاری
از ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ تا ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ به عنوان asdas درasdas
از ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ تا ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ به عنوان undefined درQWQWEQWE
فعالیت های کارفرمایی
کارفرمای پروژه اپلیکیشن فروشگاهی
میثم ولوئیان ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ - ۱۴:۲۲ مبلغ پروژه 5000000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

مایل به کار مجدد
9.7 از 10
خوش قولی
8.7 از 10
کیفیت
7.5 از 10
ارتباط با کارفرما
8.3 از 10
پیمانکار
علی علوی ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ - ۱۴:۲۲
نظر پیمانکار درباره کارفرما