پروفایل کاربری
نام: میثم
نام خانوادگی: ولوئیان
عضویت از ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ - ۰۴:۰۳
موقعیت:
ایران سمنان سمنان
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
بدون فعالیت پیمانکاری
فعالیت های کارفرمایی
2 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
امتیاز کارفرمایان: 10/ 0
اشتراک این پروفایل
سوابق تحصیلی
از ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تا تاکنون در fffffffffffff
از ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ تا ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ در ffffffffffff
از ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ تا تاکنون در fffffffffff
از ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ در سیبسبس
سوابق کاری
از ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ تا ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ به عنوان undefined درQWQWEQWE
از ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ تا ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ به عنوان asdas درasdas
نمونه کارها

وب سایت

  • sampelWeb
    wefwef wef w
    dfergrtgtrgrthyhryh
فعالیت های کارفرمایی
کارفرمای پروژه اپلیکیشن فروشگاهی
میثم ولوئیان ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ - ۱۴:۲۲ مبلغ پروژه 5000000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
8.3 از 10
مایل به کار مجدد
9.7 از 10
خوش قولی
8.7 از 10
کیفیت
7.5 از 10
پیمانکار
علی علوی ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ - ۱۴:۲۲
نظر پیمانکار درباره کارفرما