پروفایل کاربری
نام: faeze
نام خانوادگی: karimi
عضویت از ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ - ۰۴:۰۳
موقعیت:
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
بدون فعالیت پیمانکاری
فعالیت های کارفرمایی
10 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
امتیاز کارفرمایان: 10/ 9.9
اشتراک این پروفایل
فعالیت های کارفرمایی
کارفرمای پروژه ترجمه روان دو مقاله
faeze karimi ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ - ۱۰:۵۲ مبلغ پروژه 25000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
10 از 10
کیفیت
10 از 10
پیمانکار
mohammad moghaddam ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ - ۱۰:۵۲
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ارتباط با پیمانکار
10 از 10
خوش حسابی
10 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
10 از 10
تمایل به کار مجدد
10 از 10
faeze karimi ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - ۱۶:۵۱ مبلغ پروژه 35000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
10 از 10
کیفیت
10 از 10
پیمانکار
mohammad moghaddam ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - ۱۶:۵۱
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ارتباط با پیمانکار
10 از 10
خوش حسابی
10 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
10 از 10
تمایل به کار مجدد
10 از 10
faeze karimi ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ - ۱۰:۳۸ مبلغ پروژه 40000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
9.8 از 10
مایل به کار مجدد
9.9 از 10
خوش قولی
10 از 10
کیفیت
10 از 10
پیمانکار
علی اسماعیلی ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ - ۱۰:۳۸
نظر پیمانکار درباره کارفرما

faeze karimi ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - ۰۹:۵۶ مبلغ پروژه 22000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
10 از 10
کیفیت
9.9 از 10
پیمانکار
علی اسماعیلی ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - ۰۹:۵۶
نظر پیمانکار درباره کارفرما

کارفرمای پروژه ترجمه ساده و روان
faeze karimi ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - ۰۹:۵۱ مبلغ پروژه 20000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
9.8 از 10
مایل به کار مجدد
9.9 از 10
خوش قولی
10 از 10
کیفیت
10 از 10
پیمانکار
آرش عالیقدر ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - ۰۹:۵۱
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ارتباط با پیمانکار
10 از 10
خوش حسابی
9 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
10 از 10
تمایل به کار مجدد
10 از 10