پروفایل کاربری
نام: مارال
نام خانوادگی: صولت
عضویت از ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ - ۰۴:۰۳
موقعیت:
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
فعالیت های پیمانکاری
1 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
10/ 9.8 امتیاز کارفرمایان
بدون فعالیت کارفرمایی
اشتراک این پروفایل
سوابق تحصیلی
از ۱۳۸۷/۱۱/۰۸ تا ۱۳۹۱/۰۳/۱۵ در دانشگاه آزاد
سوابق کاری
از ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ تا به عنوان مترجم دردارالترجمه
فعالیت های پیمانکاری
mona zahedi ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ - ۱۰:۲۵ مبلغ پروژه 150000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
9.9 از 10
مایل به کار مجدد
9.9 از 10
خوش قولی
9.9 از 10
کیفیت
9.8 از 10
پیمانکار
مارال صولت ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ - ۱۰:۲۵
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ارتباط با پیمانکار
9.7 از 10
خوش حسابی
8.9 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
9.2 از 10
تمایل به کار مجدد
9.2 از 10