پروفایل کاربری
نام: یاسمن
نام خانوادگی: هاشمی
عضویت از ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ - ۰۴:۰۳
موقعیت:
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
فعالیت های پیمانکاری
1 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
10/ 9.1 امتیاز کارفرمایان
بدون فعالیت کارفرمایی
اشتراک این پروفایل
سوابق تحصیلی
از ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ تا در دانشگاه فردوسی
سوابق کاری
از ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ تا ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ به عنوان کارمند بخش طراحی درصنایع چوب دقت
فعالیت های پیمانکاری
mona zahedi ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ - ۱۰:۱۵ مبلغ پروژه 70000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
8.9 از 10
مایل به کار مجدد
8.9 از 10
خوش قولی
9.8 از 10
کیفیت
9 از 10
پیمانکار
یاسمن هاشمی ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ - ۱۰:۱۵
نظر پیمانکار درباره کارفرما

ارتباط با پیمانکار
8.7 از 10
خوش حسابی
10 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
8.7 از 10
تمایل به کار مجدد
10 از 10