مدیریت پروژه
 • تعریف پروژه ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
 • تایید پروژه ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
 • بررسی پیشنهادها
 • انتخاب پیمانکار ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
 • تکمیل پروژه ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
 • رتبه و نظر ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
ترجمه مقاله مدیریت مالی

سلام

ترجمه مقاله 28 صفحه ای در زمینه مدیریت مالی با عنوان :
تداوم سود و قیمت سهام شواهد تجربی

فایل مقاله ضمیمه شده است ، لطفا زمان و هزینه پیشنهادی خود را اعلام نمایید .

فایل های ضمیمه
مهارت ها
مشخصات کارفرما
 • profile
 • حسین قدسی زاده امتیاز کارفرمایی
 • 7 از 10
ویژگی های پروژه
 • حداقل بودجه
  250,000 تومان
 • حداکثر بودجه
  750,000 تومان
 • مدت زمان
  12 روز
 • شناسه پروژه
  1
 • اشتراک گذاری