مدیریت پروژه
 • تعریف پروژه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
 • تایید پروژه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
 • بررسی پیشنهادها
 • انتخاب پیمانکار ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
 • تکمیل پروژه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
 • رتبه و نظر ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
ادیت عکس

ایجاد بنر برای یک وب سایت فروشگاهی در زمینه ی پوشاک
بنرباید بسیار با کیفیت با شند
زمان برای ما مهم است و باید در اسرع وقت انجام شود

فایل های ضمیمه
مهارت ها
مشخصات کارفرما
 • profile
 • maryam saberrrr امتیاز کارفرمایی
 • 10 از 10
ویژگی های پروژه
 • فوری

 • حداقل بودجه
  30,000 تومان
 • حداکثر بودجه
  250,000 تومان
 • مدت زمان
  1 روز
 • شناسه پروژه
  163
 • اشتراک گذاری