مدیریت پروژه
 • تعریف پروژه ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
 • تایید پروژه ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
 • بررسی پیشنهادها
 • انتخاب پیمانکار ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
 • تکمیل پروژه ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
 • رتبه و نظر ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
طراحی قالب حرفه ای

با سلام ،


طراحی قالب حرفه ای برای وبسایت که با فریم ورک لارول ساخته می شود ، وب سایت شامل 10 صفحه می باشد ،


طراحی قالب باید حرفه ای باشد و بعد از انجام پروژه قالب روی لارول رو بتواند تغییرات مورد نیاز رو انجام دهد.


لطفا *نمونه کار* و *قیمت* رو پیام خصوصی بدهید.

مشخصات کارفرما
 • profile
 • حسین قدسی زاده امتیاز کارفرمایی
 • 7 از 10
ویژگی های پروژه
 • برجسته

 • حداقل بودجه
  30,000 تومان
 • حداکثر بودجه
  250,000 تومان
 • مدت زمان
  12 روز
 • شناسه پروژه
  529
 • اشتراک گذاری