جستجو کارفرمایی
جستجو تخصص
مرتب سازی بر اساس
دسته فعالیت
شاخه فعالیت
فیلترهای اعمال شده:
profile heydari elham
92
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
10
کل هزینه(تومان)
133000
profile حسین قدسی زاده
96
امتیاز پیمانکاری
70
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
7
کل هزینه(تومان)
13706000
profile amir taheri
79
امتیاز پیمانکاری
70
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
4
کل هزینه(تومان)
31000
profile mona zahedi
100
امتیاز پیمانکاری
94
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
3
کل هزینه(تومان)
187000
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
2
کل هزینه(تومان)
95000
profile ساجد آدمی نژاد
66
امتیاز پیمانکاری
100
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
1
کل هزینه(تومان)
2011000
profile داریوش بیگدلی تبار
86
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
1
کل هزینه(تومان)
7000
profile آرش اسکندری
80
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
1
کل هزینه(تومان)
7000
profile کامیار کرواسی
85
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
1
کل هزینه(تومان)
56000
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
1
کل هزینه(تومان)
46000