مقالات

 

بری انجام کار ترجمه به صورت مستقل و دورکار دانستن نکات ظریفی، ضروری است که سایت کانکتا برای موفقیت شما، در اختیارتان قرار می دهد:

 

تعریف مترجم آزاد و دورکار

    مترجم آزاد، فردی است که بر اساس یک قرارداد یا توافق موردی (که معمولا شفاهی است تا کتبی) برای اشخاص یا شرکت‌های مختلفی کار ترجمه انجام می‌دهد. کلمه «آزاد» بدین موضوع اشاره دارد که مترجم مورد نظر در یک شرکت یا سازمان خاصی «استخدام» نشده است. «مترجم آزاد» خود-کارفرماست و این آزادی را دارد که پروژه‌ها یا شرکت‌های مورد نظر خود را انتخاب کرده و از انجام پروژه‌هایی که مورد ...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نویسنده واحد روابط عمومی