در کانکتا نویسندگان و متخصصان هر کدام به صورت جداگانه سفارش شما را بررسی نموده و قیمت پیشنهادی خود را اعلام می‌کنند و شما بر مبنای کیفیت و قیمت، بهترین متخصص را برای پروژه‌ی خود انتخاب می‌کنید.

چرا بازاریابی محتوایی مهم است؟

ایجاد اعتماد در خریداران

افزایش احتمال خرید

ایجاد تمایز با رقبا

ایجاد یک تصویر بهتر از برند

تمایل مشتری به پرداخت مبالغ بیشتر و ...

ایجاد پروژه ی تولید محتوا

محتوا، ارتباط می‌سازد. ارتباط، اعتماد ایجاد می‌کند و اعتماد منجر به فروش می‌شود.

پروژه ی خودتون رو ایجاد کنید تا پیشنهادات رقابتی از پیمانکاران متخصص  را دریافت کنید.

اگر به نکات نویسندگی تسلط دارید و توانایی انجام هر یک از تخصص های زیر را دارید، می‌توانید برای پروژه های مد نظر خود پیشنهاد ارسال کنید.
جستجو در وب - ارسال مقاله - ثبت داده ها - پردازش داده ها - Excel - دستیار مجازی - مدیریت شبکه های اجتماعی - تایپ - پشتیبانی مشتریان - پشتیبانی فنی - رونویسی - پشتیبانی تلفنی - آپلود ویدئو - پشتیبانی دسکتاپ - سفارش پردازش و ...

همین امروز شروع کنید