در کانکتا متخصصین امور آموزش هر کدام به صورت جداگانه سفارش شما را بررسی نموده و قیمت پیشنهادی خود را اعلام می‌کنند و شما بر مبنای کیفیت و قیمت، بهترین متخصص را برای پروژه‌ی خود انتخاب می‌کنید.

خدمات آموزشی عبارتند از :

انجام پروژه های دانشجویی
آموزش آنلاین تمامی تخصص ها
تهیه‌ی مقالات آموزشی
تولید محتوای وب سایت های آموزشی
و ...

ایجاد پروژه ی آموزشی

در زمینه های مختلف اطلاعات لازم را کسب کنید.

پروژه ی خودتون رو ایجاد کنید تا پیشنهادات رقابتی از پیمانکاران متخصص را دریافت کنید.

اگر در هر یک از موارد زیر تخصص کافی دارید، می‌توانید برای پروژه های مد نظر خود پیشنهاد ارسال کنید.
تدریس خصوصی - برگزاری دوره های آموزشی - تدوین مقالات آموزشی - برگزاری سمینار و کارگاه - انجام پروژه های دانشجویی - تحقیقات علمی - طراحی آزمون های تخصصی و ...

همین امروز شروع کنید