پروفایل کاربری

amir taheri

بدون توضیحات


آمار پروژه ها

امتیاز پیمانکاری

7.9

فعالیت های پیمانکاری

پروژه های موفق 2
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 2

امتیاز کارفرمایی

7

فعالیت های کارفرمایی

پروژه های موفق 4
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 4
نظرات

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
خوش قولی
100%
کیفیت
89%
ارتباط با کارفرما
79%
مایل به کار مجدد
100%
توضیحات: همچنین\nمنم خوشحال شدم از آشنایی با شما\nموفق باشین\n

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار
تعیین خواسته‌ها
89%
تمایل به کار مجدد
100%
ارتباط با پیمانکار
80%
خوش حسابی
79%
توضیحات: ممنون \nخوشحال شدم از همکاری با شما\n

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
خوش قولی
87%
کیفیت
83%
ارتباط با کارفرما
91%
مایل به کار مجدد
97%
توضیحات: با تشکر از زحمتی که کشیدین\nترجمه عالی بود \nمرسی از شما و سایت کانکتا

نظر پیمانکار درباره کارفرما

تعیین خواسته‌ها
98%
تمایل به کار مجدد
99%
ارتباط با پیمانکار
90%
خوش حسابی
95%
توضیحات: ممنون که راضی بودین\nموفق باشین

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
خوش قولی
92%
کیفیت
85%
ارتباط با کارفرما
91%
مایل به کار مجدد
89%
توضیحات: عالی\nممنون

نظر پیمانکار درباره کارفرما

تعیین خواسته‌ها
50%
تمایل به کار مجدد
50%
ارتباط با پیمانکار
50%
خوش حسابی
50%
توضیحات: ممنون که راضی بودین\\nموفق باشین

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
خوش قولی
92%
کیفیت
91%
ارتباط با کارفرما
89%
مایل به کار مجدد
91%
توضیحات: عالی\nممنون از زحماتتون

نظر پیمانکار درباره کارفرما

تعیین خواسته‌ها
50%
تمایل به کار مجدد
50%
ارتباط با پیمانکار
50%
خوش حسابی
50%
توضیحات: ممنون که راضی بودین\\nموفق باشین