پروفایل کاربری

امین سالاری

بدون توضیحات


آمار پروژه ها

امتیاز پیمانکاری

7.4

فعالیت های پیمانکاری

پروژه های موفق 1
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 1
بدون فعالیت کارفرمایی
نظرات

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
ارتباط با کارفرما
72%
مایل به کار مجدد
75%
خوش قولی
77%
کیفیت
75%
توضیحات: همکاری خوبی بود، ایشون در طول پروژه همکاری های لازم را با ما انجام دادند و ایده های بسیار خوبی دادند .

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار

بدون نظر