پروفایل کاربری

سیمه میرعبادی

بدون توضیحات


آمار پروژه ها

امتیاز پیمانکاری

6.9

فعالیت های پیمانکاری

پروژه های موفق 1
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 1
بدون فعالیت کارفرمایی
نظرات

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
خوش قولی
75%
کیفیت
71%
ارتباط با کارفرما
64%
مایل به کار مجدد
69%
توضیحات: سایت بسیار عالی با ظاهری کاملا زیبا م مرتبط به موضوعی که مورد نظرمون بود تحویل دادن.

نظر پیمانکار درباره کارفرما

بدون نظر