پروفایل کاربری

mona zahedi

تهران

بدون توضیحات


آمار پروژه ها

امتیاز پیمانکاری

10

فعالیت های پیمانکاری

پروژه های موفق 1
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 1

امتیاز کارفرمایی

9

فعالیت های کارفرمایی

پروژه های موفق 6
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 6
سوابق کاری

محل کار: sdsdsd

سمت: sdsdsds

از: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ تا: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

محل کار: sd

سمت: sdsd

از: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ تا: ۱۳۹۶/۰۴/۲۹

محل کار: sdfsd

سمت: dsfsdf

از: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ تا: ۱۳۹۶/۰۳/۱۵

نمونه کارها
نظرات

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
کیفیت
88%
ارتباط با کارفرما
99%
مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
89%
توضیحات: بسیار خلاقانه کار کردند
از نظر کاری کاملا با اخلاق و مسوولیت پذیر هستندگ

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار
تمایل به کار مجدد
100%
ارتباط با پیمانکار
100%
خوش حسابی
100%
تعیین خواسته‌ها
89%
توضیحات: تجربه ی خوبی بود
خوشحال میشم برای پروژه های بعدی همکاری داشته باشم

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
کیفیت
98%
ارتباط با کارفرما
99%
مایل به کار مجدد
99%
خوش قولی
99%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار
تمایل به کار مجدد
92%
ارتباط با پیمانکار
97%
خوش حسابی
89%
تعیین خواسته‌ها
92%
توضیحات:

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
کیفیت
97%
ارتباط با کارفرما
99%
مایل به کار مجدد
95%
خوش قولی
95%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار
تمایل به کار مجدد
19%
ارتباط با پیمانکار
89%
خوش حسابی
89%
تعیین خواسته‌ها
89%
توضیحات:

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
کیفیت
90%
ارتباط با کارفرما
89%
مایل به کار مجدد
89%
خوش قولی
98%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار
تمایل به کار مجدد
100%
ارتباط با پیمانکار
87%
خوش حسابی
100%
تعیین خواسته‌ها
87%
توضیحات:

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
کیفیت
100%
ارتباط با کارفرما
100%
مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
100%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار
تمایل به کار مجدد
100%
ارتباط با پیمانکار
100%
خوش حسابی
100%
تعیین خواسته‌ها
100%
توضیحات: