پروفایل کاربری

ملیکا نورمحمدی

ایران تهران تهران

درباره من: بازاریابی تلفنی در حوزه ی سنگ ساختمانی و خدمات طراحی نما و فضای داخلی , بازاریابی تلفنی و پرزنت حضوری در حوزه ی تبلیغات ژورنالی , دیتا گذاری در سایت


آمار پروژه ها

امتیاز پیمانکاری

9.7

فعالیت های پیمانکاری

پروژه های موفق 2
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 2
بدون فعالیت کارفرمایی
نظرات

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
کیفیت
96%
ارتباط با کارفرما
99%
مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
96%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

بدون نظر


نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
کیفیت
97%
ارتباط با کارفرما
96%
مایل به کار مجدد
97%
خوش قولی
96%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

بدون نظر