پروفایل کاربری

هادی عامری

ایران اصفهان اصفهان

درباره من: 2سال تجربه کاری به عنوان گرافیست حرفه ای سابقه کاردر زمینه تولید محتوای خلاقانه آشنای 100 درصد به اصول سئو


آمار پروژه ها
بدون فعالیت پیمانکاری
بدون فعالیت کارفرمایی