پروفایل کاربری

حسین قدسی زاده

ایران تهران تهران

درباره من: .


آمار پروژه ها

امتیاز پیمانکاری

9.6

فعالیت های پیمانکاری

پروژه های موفق 2
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 2

امتیاز کارفرمایی

7

فعالیت های کارفرمایی

پروژه های موفق 7
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 7
سوابق کاری

محل کار: فضای مجازی

سمت: undefined

از: ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ تا: اکنون

سوابق تحصیلی و مدارک کسب شده

مدرک: دیپلم

نام مرکز آموزش: استعدادهای درخشان علامه حلی تهران

از: ۱۳۸۸/۰۷/۰۱ تا: ۱۳۹۱/۰۶/۳۱

مدرک: کارشناسی

نام مرکز آموزش: دانشگاه شهید بهشتی تهران

از: ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ تا: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

نظرات

نظر کارفرما درباره پیمانکار

خوش قولی
87%
کیفیت
53%
ارتباط با کارفرما
6%
مایل به کار مجدد
24%
توضیحات: vbvgnvbnvg

نظر پیمانکار درباره کارفرما

تعیین خواسته‌ها
79%
تمایل به کار مجدد
89%
ارتباط با پیمانکار
100%
خوش حسابی
70%
توضیحات: آدم بدی نبود

نظر کارفرما درباره پیمانکار

بدون نظر

نظر پیمانکار درباره کارفرما

تعیین خواسته‌ها
0%
تمایل به کار مجدد
0%
ارتباط با پیمانکار
0%
خوش حسابی
0%
توضیحات: خیلی خوب پول داد ولی د=دیر داد

نظر کارفرما درباره پیمانکار

خوش قولی
89%
کیفیت
89%
ارتباط با کارفرما
90%
مایل به کار مجدد
90%
توضیحات: نظر فارسی

نظر پیمانکار درباره کارفرما

تعیین خواسته‌ها
100%
تمایل به کار مجدد
100%
ارتباط با پیمانکار
100%
خوش حسابی
100%
توضیحات: حل دو ایراد کوچک در تحلیل پروژه دانشگاهی مربوط به رشته اقتصاد با نرم افزار Eviews رو خیلی خوب مدیریت کردند

نظر کارفرما درباره پیمانکار

خوش قولی
100%
کیفیت
100%
ارتباط با کارفرما
100%
مایل به کار مجدد
100%
توضیحات: واقعا عالی بود کارشون

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار

بدون نظر


نظر کارفرما درباره پیمانکار

خوش قولی
100%
کیفیت
100%
ارتباط با کارفرما
100%
مایل به کار مجدد
100%
توضیحات: کارشون خوب بود
اگر چه که اونی که من خواسته بودم رو انجام ندادن اما سرعت عملشون واقعا عالی بود
در یک روز یک قالب آماده که قبلا زحمت کشیده بودن رو متناسب با سایت ما بهینه کردن و تحویل دادن

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار
تعیین خواسته‌ها
98%
تمایل به کار مجدد
99%
ارتباط با پیمانکار
96%
خوش حسابی
98%
توضیحات: تجربه ی خوبی بود
و از همکاری با ایشون بسیار خوشحالم