مقالات

اشتباهات رايج در مديريت پروژه و چگونگي اجتناب از آن‌ها

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نویسنده واحد روابط عمومی کانکتا

راهکار های خاص بودن

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نویسنده واحد روابط عمومی کانکتا

راهکارهای اثبات شده افزایش هوش اجتماعی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نویسنده واحد روابط عمومی کانکتا

10 تکنیک طلایی و تست شده برای رسیدن به موفقیت بیشتر در زمان کمتر - بخش پنجم

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نویسنده واحد روابط عمومی کانکتا

10 تکنیک طلایی و تست شده برای رسیدن به موفقیت بیشتر در زمان کمتر - بخش چهارم

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نویسنده واحد روابط عمومی کانکتا