مقالات

10 تکنیک طلایی و تست شده برای رسیدن به موفقیت بیشتر در زمان کمتر - بخش سوم

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نویسنده واحد روابط عمومی کانکتا

10 تکنیک طلایی و تست شده برای رسیدن به موفقیت بیشتر در زمان کمتر - بخش دوم

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نویسنده واحد روابط عمومی کانکتا

10 تکنیک طلایی و تست شده برای رسیدن به موفقیت بیشتر در زمان کمتر  - بخش اول

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نویسنده واحد روابط عمومی کانکتا

راهنمای جامع اصول مذاکره برای فریلنسرها-بخش دوم

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نویسنده واحد روابط عمومی کانکتا

راهنمای جامع اصول مذاکره برای فریلنسرها-بخش اول

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نویسنده واحد روابط عمومی کانکتا