مقالات

چگونه در زمان فریلنسری انگیزه خود را از دست ندهیم؟

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نویسنده واحد روابط عمومی کانکتا

چگونه فریلنسر تمام وقت شویم؟

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نویسنده واحد روابط عمومی کانکتا

در میان فریلنسر ها گاو بنفش باشید.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نویسنده واحد روابط عمومی کانکتا

راهنمای جامع تغییر عادت برای فریلنسرها-بخش سوم

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نویسنده واحد پشتیبانی و نظارت کانکتا

آیا برای فریلنسر شدن آماده اید؟

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نویسنده واحد روابط عمومی کانکتا